Prijmeme do TPP alebo živnostníkov maliarov, natieračov. Bližšie informácie na 035/6401921 alebo 0903 252 794.