Karta bezpečnostných údajov | KBÚ | je k dispozícií odbornému užívateľovi na vyžiadanie. Platí len pre tovar zakúpený v tomto e - Shope !